יואב אייבזון

סקטור כוחות הבטחון הינו ייחודי בכל האמור בתחום הפרישה. הוותיקים שבהם הינם בפנסיה תקציבית ואשר בפרישתם זכאים לקצבה ממשכורתם הקובעת וזאת עפ"י ותק בשירות ומענקים ייחודיים . לחדשים שבהם למעשה מתחילת שנות ה 2000 הינם במסגרת פנסיה צוברת והם בדומה לעובדים במשק מקבלים /עתידים לקבל קצבה עפ"י צבירותיהם בפועל בקופה הפנסיונית. אוכלוסייה זו הינה ייחודית מאחר ובעת פרישתם/מעבר בין עבודות הינם בד"כ מתחילים קריירה שנייה ובתנאים שונים ממה שהורגלו במהלך שנותיהם בשירות . יש לזכור כי חלקם מקבלים קצבה כגמלאי וכל שכר במסגרת עבודה חדשה מתחיל מרמת מיסוי שונה , לפיכך חסכון הפנסיוני הנבחר במסגרת העבודה החדשה ורמות השכר הנגזרות הינן אבן יסוד לבניית קצבה עתידית נוספת עקב שחיקה הגמלה הקיימת ובמטרה לשמר את רמת החיים בהם הורגלתם במהלך השירות.

מעבר לקריירה שניה

לפיכך בעת מעבר עבודה וקבלת טופס 161 המהווה סיום סטאטוס עובד מעביד וכרוך במיסוי כספי פיצויים ימי חופשה ומחלה ועוד מענקים למניהם זה בדיוק הזמן לבוא ולהתייעץ עם יועץ פנסיוני טרם הפניה לרשויות המס.
במסגרת התהליך נבצע בדיקה של כלל התוכניות הפנסיוניות על שמך וזאת במטרה להתאים את מסלול החסכון הפנסיוני הנכון והמותאם ביותר עבורך ועבור משפחתך במסגרת המעבר לקריירה השניה , בנוסף נבחן ונקבל החלטה בדבר אופן פדיון כספי הפיצויים והמענקים , נבחן כדאיות פריסת המס קדימה או אחורה , תוך מיצוי הטבות המס הנגזרות מהתהליך.

מי צריך ייעוץ פרישה?

למעשה כל אחד מהפורשים חייב ייעוץ בתחום הן בטיפול בכספי הפיצויים והמענקים , בחינת פריסת המס , שיקולי קריירה שנייה והכנסות צפויות ועוד. הרגולוציה שבוצעה בשנים האחרונות בתחום מחייבת אותנו לבחון בכובד ראש את החסכון הפנסיוני המותאם בעבורנו ואשר ישפיע על גובה הקצבה שלנו בנוסף לגמלה הקיימת ואשר בגיל הפנסיה ואשר תלווה אותנו ואת בני משפחתנו לאורך זמן ,לפיכך לדאוג ל "יחס תחלופה" גבוה בין הכנסתי נטו כעובד לבין הכנסתי מקצבה כפנסיונר לשימור רמת החיים נאותה בגיל השלישי.

לכן כיועץ פנסיוני ופרישה מעבודה מטרתי לבצע תכנון פיננסי פנסיוני כולל לפרישה החל בלימוד ובטיפול המצב הקיים – כגון הלוואות/משכנתא/אשראי וטיפול ותכנון מיסוי פיצויים ומענקים בפרישה ושימוש מושכל בכספים המתקבלים במסגרת הפרישה.

תהליך ייעוץ פרישה משירות לאנשי כוחות הבטחון

  • הזמנה ולימוד נתונים פנסיוניים של הפורש מהמסלקה הפנסיונית.
  • לימוד כלל התכניות הפנסיוניות ובחלוקה לכספים הוניים /קצבתיים – פטורים/חייבים ואופן משיכתם
  • טיפול במיסוי כספי הפיצויים והמענקים במסגרת סיום עבודה /פיטורין ולאחר קבלת טופס 161
  • ייעוץ לגבי אופן מימוש כספי פיצויי פרישה/פיטורין
  • ייעוץ למיצוי הטבות המס
  • ייעוץ פיננסי פנסיוני להסכם עבודה במסגרת קריירה שנייה
  • בחירת חסכון הפנסיוני המותאם בעבורך ומשפחתך בראייה הווה ועתיד
  • ליווי מלא מקצה לקצה לאורך הפרישה וכניסה למעגל הקריירה השניה
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות