יואב אייבזון

קיבלת טופס 161 ? זה בדיוק הזמן לבוא ולהתייעץ עם יועץ פנסיוני טרם הפניה לרשויות המס.

במסגרת התהליך נבצע בדיקה של כלל התוכניות הפנסיוניות על שמך וזאת במטרה להתאים את מסלול פרישה הנכון ביותר עבורך ועבור משפחתך , בנוסף נבחן ונקבל החלטה בדבר פדיון סכומים הוניים או פיצויים ותגמולים מתכניות הפנסיוניות תוך מיצוי הטבות המס הנגזרות מהתהליך.

מי צריך ייעוץ פרישה?

למעשה כל אחד מאיתנו חייב ייעוץ בתחום. הרגולוציה שבוצעה בשנים האחרונות בתחום מחייבת אותנו לבחון בכובד ראש טרם קבלת החלטה כה חשובה אשר תשפיע על גובה הקצבה שלנו בגיל הפנסיה ואשר תלווה אותנו ואת בני משפחתנו לאורך זמן ,לפיכך לדאוג ל "יחס תחלופה" גבוה בין הכנסתי נטו כעובד לבין הכנסתי מקצבה כפנסיונר הינה אבן דרך לשימור רמת החיים גבוהה לאורך זמן.

לכן כיועץ פנסיוני ופרישה מעבודה מטרתי לבצע תכנון פיננסי כולל לפרישה החל בלימוד ובטיפול המצב הקיים – כגון הלוואות/משכנתא/אשראי וטיפול ותכנון מיסוי הפרישה והתאמת המסלול החסכוני ביותר במיסוי כספי הפיצויים ומענקי הפרישה מעבודה.

מטרתי - לעשות את התכנון הנכון בהתאם לצרכיך וצרכי משפחתך תוך ביצוע תהליך מושכל ובסיומו לחסוך כסף רב החל מתחום המיסוי הכספים וגובה הקצבה העתידית הצפויה .

תהליך ייעוץ פרישה מעבודה?

  1. הזמנה ולימוד נתונים פנסיוניים של הפורש מהמסלקה הפנסיונית
  2. בחינה וייעוץ בדבר מועד אולטימטיבי לקבלת קצבה פנסיונית
  3. לימוד כלל התכניות הפנסיוניות ובחלוקה לכספים הוניים /קצבתיים – פטורים/חייבים ואופן משיכתם
  4. טיפול בכספי הפיצויים במסגרת סיום עבודה /פיטורין
  5. ייעוץ לגבי אופן משיכת/אי משיכה כספים הוניים וקצבתיים
  6. ייעוץ לגבי אופן מימוש כספי פיצויי פיטורין
  7. ייעוץ לבחירת מסלול מועדף לקבלת קצבת פנסיה
  8. ייעוץ למיצוי הטבות המס

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי - לעשות נכון את הדבר הנכון בחסכון הפנסיוני שלך!

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות