יואב אייבזון

בעבר אנשים עבדו במקום עבודה אחד ולאורך זמן ולעיתים עד פרישתם . בהווה אנו עדים להתפתחות האנושית ומעבר תכוף של עבודות לעיתים בין 5-8 מקומות עבודה ועד להגעה לחזון ולמעמד במסגרת בה העובד נותר שנים עם יציבות תעסוקתית, ובשילוב אתגר מקצועי והיכולת להתקדם במקום העבודה.

מעבר בין עבודות

מאחר וקיים חוק פנסיה חובה הרי שלעובד אשר עבר מספר עבודות ולעיתים בתקופות המעבר היה מובטל/למד/טייל בחו"ל ועוד שלל דוגמאות אזי קיימים לו תכניות פנסיוניות רבות , קופ"ג לעיתים בסטאטוס לא פעיל /מוקפא וכד'. אמנם קיים תיקון בדבר איחוד קרנות לא פעילות עם פעילות וכד' אך צריך לוודא שהתכנית אכן תואמת לצרכיך שהרי עברו שנים ויתכן שהתכנית היסודית הייתה בהיותך רווק והיום אתה נשוי עם ילדים וכד'.

לפיכך בעת מעבר עבודה וקבלת טופס 161 המהווה סיום סטאטוס עובד מעביד וכרוך לעיתים במיסוי כספי פיצויים זה בדיוק הזמן לבוא ולהתייעץ עם יועץ פנסיוני טרם הפניה לרשויות המס.

במסגרת התהליך נבצע בדיקה של כלל התוכניות הפנסיוניות על שמך וזאת במטרה להתאים את מסלול החסכון הפנסיוני הנכון והמותאם ביותר עבורך ועבור משפחתך , בנוסף נבחן ונקבל החלטה בדבר פדיון סכומים הוניים או פיצויים מתכניות הפנסיוניות או לחלופין נעשה רצף הכל בהתאם לגילך צרכיך וזאת תוך מיצוי הטבות המס הנגזרות מהתהליך.

מי צריך ייעוץ במעבר בין עבודות?

למעשה כל אחד מאיתנו חייב ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לפחות פעם במספר שנים . הרגולוציה שבוצעה בשנים האחרונות בתחום מחייבת אותנו לבחון בכובד ראש טרם קבלת החלטה כה חשובה אשר תשפיע על גובה החסכון הפנסיוני שלנו והקצבה העתידית הנגזרת מהחסכון . צריך לשים לב כי בעבר היו קיימות תכניות פנסיוניות מצויינות עם מקדמים מובטחים שבמהלך השנים תכניות אלו בוטלו ע"י הממונה על הביטוח וכיום עלינו לדאוג ל "יחס תחלופה" גבוה בין הכנסתי נטו כעובד לבין הכנסתי מקצבה כפנסיונר.

לכן כיועץ פנסיוני ופרישה מעבודה מטרתי לבצע תכנון פיננסי כולל עוד היותך בשלבים מוקדמים במעגל החיים וזאת החל בלימוד ובטיפול המצב הקיים – כגון הלוואות/משכנתא/אשראי וטיפול ותכנון מיסוי הכספים והתאמת המסלול הפנסיוני המותאם והחסכוני בעבורך וכן במיסוי כספי הפיצויים ומענקי הפרישה מעבודה במסגרת המעבר.

תהליך מעבר בין עבודות

  • הזמנה ולימוד נתונים פנסיוניים של הפורש מהמסלקה הפנסיונית
  • לימוד נתונים פיננסיים ברמה האישית והמשפחתית
  • בחינת המענקים והפיצויים מעצם עזיבת העבודה ואשר באים לידי ביטוי בטופס 161
  • טיפול בכספי הפיצויים במסגרת סיום עבודה /פיטורין
  • ייעוץ לגבי אופן משיכת/אי משיכה כספים הוניים וקצבתיים ומיצוי הטבות המס
  • ייעוץ לגבי אופן מימוש כספי פיצויי פיטורין
  • ייעוץ לבחירת מסלול פנסיוני במסגרת העבודה החדשה
  • בחינת הסכם עבודה החדש בהיבט פנסיוני טרם חתימה
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות