יואב אייבזון

אפיק נוסף לחסכון הפנסיוני הינו קופת גמל.

בדומה לאפיקים פנסיוניים קופ"ג הינו מכשיר חיסכון לטווח ארוך המיועד להבטיח לך שכיר או העצמאי, הכנסה בעת פרישתך לגמלאות . קופ"ג הינה מכשיר חסכון טהור קרי ללא מרכיב ביטוח. לקופ"ג קיימים מגוון רחב של מסלולים לבחירת החוסך ומאפשרות השקעה בשוקי ההון השונים עפ"י העדפות החוסך תוך אפשרות לביצוע מעבר בין מסלולים ללא פגיעה בזכויותיו. את מרכיבי הביטוח יכול החוסך לרכוש בנפרד עפ"י הצרכים ובד"כ עלויות אלו זולות יותר בהשוואה לביטוח מנהלים. יחד עם זאת כל מקרה לגופו וחשוב לראות את התמונה הכוללת טרם החלטה כה חשובה לעתידנו.

חיסכון בקופת גמל מאפשר לחוסך בהגיעו לגיל פרישה לקבל את הכספים כקצבה חודשית, קרי סכום קבוע כקצבה חודשית
שילוב קופ"ג במסגרת חסכון פנסיוני בא בעיקר למשתכרים שכר גבוה והנ"ל מהווה מוצר משלים לחסכון הפנסיוני.

חוסך (עמית) יכול לבחור לנייד את ניהול קופת הגמל לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם בכל עת שיחפוץ.

לקופות גמל ישנות טרום שנת 2008 היה צבע הוני והן נקראות קופת גמל לא משלמת לקצבה.

החל מינואר 2008 עת החלת תיקון 3 לתקנות קופת הגמל כל הקופות הפנסיוניות הינן קופות קצבתיות.

לפיכך לכל קופה יש "צבע" כסף הוני/קצבתי ובטרם פרישתך יש חשיבות לצבע הכסף ולמיסוי הנגזר ממנו.

עצמאיים -עוסקים מורשים המרוויחים משכורות גבוהות יכולים להפקיד 16.5% מהכנסתם לאפיקים פנסיוניים ובכללם לזכות מהטבות מס עד תקרה מסויימת גם בקופ"ג.

אז אם בא לכם לשמוע עוד קצת על החסכון הפנסיוני שלכם ומה נכון ומתאים לכם ולדאוג לעתידכם מבעוד מועד מוזמנים ליצור קשר עימי.

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות