יואב אייבזון

אפיק נוסף לחסכון הינה קרן השתלמות

קרן השתלמות הינו מכשיר חיסכון לטווח בינוני שנועד לשמש ביסודו את העובדים למימון השתלמויות / לימודי המשך אך בפועל משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני ולעיתים אף ארוך כמקור הכנסה בעת פרישתך לגמלאות.

יתרונות קרן ההשלמות הינה במספר היבטים:

  1. זוהי תכנית החסכון היחידה שאין עליה מס רווחי הון
  2. היא הופכת להיות נזילה לאחר 6 שנים
  3. בסביבת ריבית נמוכה עדיף לקחת עליה הלוואה מאשר לפדות אותה . ולמעשה לא מומלץ כלל לפדות קרן השתלמות
  4. לקרן השתלמות לא נזילה נוכל לקבל הלוואה עד 50% מיתרה בפועל ובריבית מצויינת , מאידך על קרן נזילה נקבל בין 80%-70% מיתרת הקרן בריבית מצויינת ובתלות בית ההשקעות המנהל

לחוסכים רבים קרן ההשתלמות מהווה ככרית בטחון ולעיתים אף כמנוף בעת רכישת דירתם הראשונה.

אין כל חובה המעסיק להפקיד לקרן השתלמות.

גופים ועובדים אשר זוכים לקבל זאת במסגרת השכר אזי בד"כ 2.5% משכר קובע הינם הפקדת העובד ו 7.5% הינם הפקדות מעסיק. תקרת הפקדה נכון לשנת 2018 הינה משכר קובע של 15712 ₪ או מהשכר בפועל באם נמוך יותר . באם מפקידים משכר גבוה יותר אז בורכתם אבל על ההפקדה מעבר לתקרה יחול מס במעמד ההפקה , יחול מס רווחי הון על הסכום העודף, ולא יחולו הטבות מס הבסיסיות על סכום העודף מעבר לתקרה המותרת.

לעצמאיים אין כל חובת הפקדה אך היא כדאית מאד לאור ההיבטים הבאים:

  1. הטבת מס בעת ההפקדה שתחשב כהוצאה מוכרת בשנת המס
  2. ניתן להפקיד עד תקרה שנתית של 18240 ₪ בפטור ממס רווחי הון
  3. בפועל במעמד ההפקדה יוכר לצרכי מס 4.5% מהשכר בפועל ועד לתקרה הפקדה שנתית של 11,745 ₪
  4. על הפקדה מעבר לסכום 18240 יגבה מס הכנסה לפי מס שולי וכן מס רווחי הון בסך 25% על הרווחים שנוצרו מהפקדות מעבר לתקרה

ישנם תצורות שונות נוספות להפקדה לקרן השתלמות ומגזרים יחודיים כמו משרד החינוך שאוחזי ההפקדה ואופן השימוש בכספים קצת שונה מרוב האוכלוסיה החוסכת.

עצמאיים -עוסקים מורשים המרוויחים משכורות גבוהות יכולים להפקיד לפחות 4.5% מהכנסתם לאפיק זה לזכות מהטבות מס עד תקרה של 261000 ₪ קרי הפקדה 11,745 ₪ . כמובן כל הפקדה סכום מעבר לתקרות יחולו עליו מס שולי בראייה שנתית.

אז אם בא לכם לשמוע עוד קצת על החסכון הפנסיוני שלכם בכלל ועל קרן ההשתלמות שלכם בפרט ואופן שימוש מושכל ומה נכון ומתאים לכם ולדאוג לעתידכם מבעוד מועד מוזמנים ליצור קשר עימי .

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות