יואב אייבזון

אחד מכל חמישה עסקים נסגרים בשנה הראשונה. חלקם נסגרים מאחר ואין להם מימון ותזרים מזומנים שוטף ואשר יצר כדור שלג לחובות "חנק כלכלי" , חלקם לא זכו לדרוס רגל ולהגיע ללקוחות קצה או שזכו להגיע ללקוחות מועטים. תכנון פיננסי מקדים ויצירת מסגרת וגיוס אשראי לעסק נותן מרווח נשימה לבעל עסק ולאורך זמן , וזאת במטרה לייצר צמיחה בהתאם למטרות ויעדי החברה. מזמין אתכם לבוא ולהתייעץ בעת הקמת העסק תוך ביצוע תכנון פיננסי וגם פנסיוני המהווה חלק מתזרים השכר לבעלי השליטה וכן לעובדים .תכנון מקדים יצור חסכון כספי רב הן במתווה נטילת האשראי והן ביישום התהליך בפועל.

יואב אייבזון - יועץ פנסיוני , פיננסים , משכנתאות ומיסוי פרישה

תכנון פיננסי לעסק כולל את הנושאים הבאים : בחינת הון עצמי הקיים ואופן השימוש בו , הצורך בגיוס אשראי - סכום ובאיזה מתווה , ניהול תזרים מזומנים מאפשר לבעל העסק לבצע בקרה ושליטה להוצאות וההכנסות השוטפות והמזדמנות. יצירת "מרווח נשימה" בהיבט תזרים מזומנים תוך יצירת בקרה שוטפת במיוחד בעת הקמת העסק , בו הצורך הכלכלי הינו אבן יסוד מסייע לעסק להתמודד עם האתגרים העומדים בפניו . תכנון תקציב מפורט מבעוד מועד הינו מרכיב בסיסי בהקמת עסק - תמחור , גיוס כספים , מיסוי , ספקים , עלויות ייצור ועוד . לפיכך תקציב המתוכנן מבעוד מועד לפרטי פרטים יסייע לעסק מבעוד מועד להוצאות בלתי מתוכננות ויצירת שקט ולאורך זמן .
תקציב נכון ושימוש מושכל הינם אבן יסוד בהצלחת כל עסק.

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות